• Jon Svenninggaard
4. semester, Design af Mekaniske Systemer, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette kandidat projekt på uddannelsen Design af Mekaniske Systemer (DMS) ved
Aalborg Universitet, omhandler udviklingen og tilblivelsen af et testfikstur til bestemmelse
af brudmekaniske parametre i glasfiberforstærkede, såkaldte double cantilever
beam (DCB) emner. Test fiksturet, der er konstrueret på Aalborg Universitet, er
i stand til at teste for brudmekaniske revne parametre under modus I såvel som
modus II og blandingsmodus mellem I og II. For at verificere testfiksturet er et
værktøj fabrikeret, hvorpå strain gauges er monteret. Sammen med digital image
correlation (DIC) og en i et specielt fikstur indbygget last celle, har det derved været
muligt at verificere at der under tests ikke bliver introduceret urigtige snitkræfter.
Test fiksturet har været anvendt til at teste DCB emner fremstillet af glasfiber og
epoxy. Som revnestarter er der indlagt en 20 μm tynd slipfilm mellem de midterste
lag i laminatet. Der er testet for modus II uden success da ingen revnevækst blev
observeret. For blandingsmodus, med modusforholdet 0.5, er der yderligere udført
forsøg. Her blev revnevækst observeret i ét forsøg. Forsøgene måtte dog afbrydes
pga. store rotationer af prøveemnet. Derimod er der ved modus I, på bagrund
af tests, fundet en kritisk energifrigørelsesgrad, som er anvendt i et programmeret
script til brug ved FEM analyse. Her er de ved tests fundne data anvendt til at
simulere revnevækst for lignende emner.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato19 dec. 2014
Antal sider204
ID: 207150287