Udvikling af Multimedier: - og kvalitetssikring

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Mikkel Lønvig Jensen
4. semester, Humanistisk Informatik - Cand IT (Kandidatuddannelse)
SYNOPSIS: Dette speciale omhandler udvikling af multimedier med fokus på implementering af et kvalitetssikringsværktøj, ISO 9001:2000 (ISO). Udgangspunktet for kvalitetssikringen tages i tre kerneområder; organisation, proces og produkt, hvor der tilknyttes en overordnet kvalitetsdefinition, baseret på teorier af Robert Pirsigs og Stig Bang et al. Efterfølgende identificeres processen i et generisk multimedieudviklingsforløb, med særlig fokus på en identifikation af aktiviteter i relation til proces og produkt. Denne identifikation baseres på Marie Christensens og Louise Haarder Fischers HOME-metode. Disse aktiviteter knyttes til tre overordnede faser i udviklingsprocessen; analyse, design og realisering. Efterfølgende introduceres tre udviklingsmetoder; vandfaldsmetoden, prototyping og udforskende programmering med udgangspunkt i Ian Sommervilles teorier. De forskellige proces- og produktaktiviteter knyttes til de tre udviklingsmetoder baseret på deres beskrivelse. Derefter introduceres en overordnet beskrivelse af kvalitetssikring samt formålet med kvalitetssikring med udgangspunkt i Redmill. Efterfølgende beskrives ISO samt Ron Basus tanker om dette kvalitetssikringsværktøj. På baggrund af dette afgrænses der fra, at vurdere udforskende programmerings egnethed i forhold til en implementering af ISO. En række standarder fra ISO udvælges i forhold til de tre kerneområder samt det overordnede formål med at implementere et kvalitetssikringsværktøj. Dernæst analyseres, hvordan vandfaldsmetoden og prototyping skal tilpasses for at overholde de udvalgte standarder. For vandfaldsmetoden sker tilpasningen i forhold til at sikre større fokus på løbende validering. Tilpasningen af prototyping tager udgangspunkt i højere grad af styring i form af fastsættelse af antal iterationer. Resultatet af analysen, påpeger at en implementering af ISO vil søge at dreje en given udviklingsmetode i retning mod løbende verifikation af proces og produkt, løbende validering af proces og produkt, meget dokumentation samt stram styring af udviklingsprocessen. Afslutningsvis foretages en revidering af kvalitetsopfattelsen af de tre kerneområder med udgangspunkt i projektet samt en case baseret på multimedieudviklingsvirksomheden Net Image Aps. Konklusionen er en opsummering af resultaterne fra analysen samt en liste med anbefalinger i forhold til at kvalitetssikre udviklingsprocessen og multimedieproduktet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider141
Udgivende institutionAalborg Universitet - IT Vest
ID: 11786442