• Kasper Guldbrand
  • Kaspar Lyngsie
  • Kim Fiedler Vestergaard
  • René Bach Gustafson
3. semester, Software, Kandidat (Kandidatuddannelse)
De fleste undersøgelser lavet af bilsimulatorer i dag, har ikke fokus på hvilke faktorer der giver følelsen af tilstedeværelse. Når følelsen af tilstedeværelse bliver nævnt, er det oftest som en del af selvkritikken om hvorfor resultater kan være usikre, da brugere ikke føler sig på samme måde til stede i en simulator som i en rigtig bil. Det kunne derfor være interessant at undersøge om det er muligt at udvikle en bilsimulator for begrænsede omkostninger med fokus på spørgsmålet om, hvorvidt statiske og dynamiske objekter i det virtuelle miljø er variabler der har indflydelse på følelsen af tilstedeværelse. Et eksperiment blev udført på 16 testpersoner som alle gennemkørte 2 scenarier á 4 conditions hvor manipulation med statiske og dynamiske objekter blev foretaget. Resultatet af eksperimentet støttede ikke op om hypoteserne og kun få af værdierne var signifikante. Dog var de signifikante resultater interessante da de belyste nogle problemstillinger som var oplagte at fokusere på i en fremtidig fortsættelse af studiet om følelsen af tilstedeværelse i simulatorer.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jan. 2011
Antal sider93
ID: 43537419