Udpegning af genstande langs jernbane i en punktsky

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Jean Nicolai Nielsen
  • Kirsten Kildegaard Detlefsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Nærværende kandidatspeciale undersøger muligheden for at anvende laserskanning langs jernbanesporet, til udpegning af genstande beliggende inden for en bestemt afstand heraf ved hjælp af en UT-profil. I foranalysen ses der først på kravene som stilles fra Banedanmark, i forbindelse med opmåling af deres infrastruktur, samt hvordan denne måling udføres på nuværende tidspunkt med totalstation. Der er stillet data til rådighed i form af en punktsky, fra en laserskanning foretaget på strækningen mellem Høje-Taastrup og København H. Her udtrækkes en mindre sektion af punktskyen mellem Danshøj station og Valby station, hvor i forvejen målte genstande med totalstation vil blive identificeret, for derved senere at blive anvendt som kontrolpunkter. I hovedanalyesn vil UT-profilen forsøges at blive implementeret på dele af den førnævnte strækning. Her sker der først en forberedelse af data, hvor parametrene for dataene fastsættes. Dernæst identificeres skinnerne i punktskyen, efterfulgt af en udregning for målene på UT-profilen som anvendes. Afslutningsvis implementeres UT-profilen i punktskyen med henblik på at detektere genstande beliggende inden for denne.
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2019
Antal sider112
Ekstern samarbejdspartnerLIFA A/S
No Name vbn@aub.aau.dk
Anden
Ramboll Foundation
No Name vbn@aub.aau.dk
Anden
ID: 305251865