Udfordringer ved dokumentation i en regional EPJ

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Bitten Kjærsgård
Resumé
Baggrund
Regionerne i Danmark har, som ét af deres pejlemærker for Sundheds-It, at der i hver region kun skal være ét regionalt EPJ system. Region Midtjylland er på denne baggrund i gang med, at implementere en fælles regional EPJ, MidtEPJ, der snart er i brug på alle hospitalerne i Region Midtjylland. Det er en vanskelig opgave, at få brugerne af EPJ til at dokumentere på en sådan måde, at oplysninger om patienten kan genbruges, genfindes og genkendes hvis patienten indlægges på en anden afdeling/hospital. Udgangspunktet for projektet var således at undersøge hvilke faktorer der har betydning, hvis dokumentationspraksis skal ensrettes i Region Midtjylland.
Metode
Som undersøgelsesmetode er anvendt kvalitative interview med aktører, der på forskellig vis har interesse i problemet, og som har belyst hvilke faktorer der gør sig gældende i forhold til at få en ensartet dokumentationspraksis i regionen. Interviewresultaterne er analyseret ved systematisk tekstkondensering, og efterfølgende analyseret indenfor en teoretisk ramme, omfattende teori om forandringsledelse (Kotter) og Social Construction Of Technology (Bijker).
Resultater
I undersøgelsen er identificeret en række faktorer, der har betydning for etableringen af fælles dokumentationspraksis på hospitalerne i Region Midtjylland. De væsentligste identificerede faktorer er: manglende enighed om terminologi, forskellige arbejdsgange, workarounds for at kunne arbejde i systemet, forsinkende sagsbehandling i de regionale fora for ensretning af dokumentationspraksis samt interessenter der har forskellige interesser i forhold til dokumentationen. Endvidere er der ikke interesse for hvordan der dokumenteres andre steder, ligesom valgt dokumentationspraksis heller ikke videregives til andre. EPJ organisationerne på hospitalet er ikke synlige, og der skal være ledelsesinvolvering før dokumentationspraksis ændres.
Konklusion
Projektet viser flere problemstillinger i forhold til ensartet dokumentation. Blandt andet vil det være relevant, at se på, om EPJ organisationen på de enkelte hospitaler er rustet til at sikre ensartet dokumentation, og om de anvendte problemløsningsstrategier er velvalgte. Projektet tydeliggjorde også, at fokus primært er på egen afdeling, så selvom MidtEPJ skal være et fælles regional EPJ system, er der ingen interesse i hvordan andre i organisationen dokumenterer. Der kan dog samtidig sættes spørgsmålstegn ved, i hvor stort omfang terminologi og arbejdsgange kan ensrettes og standardiseres på alle hospitalerne i Region Midtjylland.
SprogDansk
Udgivelsesdato2012
Antal sider105
ID: 63424295