• Charlotte Crockett Jørgensen
4. semester, By, Bolig og Bosætning, kandidat (Kandidatuddannelse)
Siden 1970'erne har der, i en eller anden form , været sociale boligtiltag til stede i forbindelse med danske almene boliger. Konstruktionerne af de sociale boliginitiativer har varieret, og dermed er standarden for de forskellige initiativer også varieret. Dette ændrede sig i 1994 på grund af regerings byudvalg, der blev indledt for at overvinde de økonomiske, fysiske og sociale vanskeligheder, som den offentlige boligsektor står over for. Dermed blev de sociale boliginitiativer et offentligt anliggende, og de problemer, som den sociale boligsektor står over for, er den dag i dag et splittende politisk spørgsmål. Den offentlige boligsektor står nu over for nedskæringer i sin finansiering, og det er derfor blevet endnu mere relevant at definere, hvilke initiativer der hjælper boligområderne med at få succes, og det derfor er værd at investere midler i. I et forsøg på at forstå de underliggende problemer, som de sociale boliginitiativer har været udsat for, såvel som deres indflydelse på boligområderne, undersøger denne undersøgelse boligfeltet "Folehaven" i Valby, og de initiativer, der er implementeret her med hensyn til uddannelse og beskæftigelse målrettet 15 -19 år gamle beboere. Gennem interviews med de unge initiativdeltagere og relevante eksperter på området vil jeg undersøge, hvad det betyder for 15-29-årige at deltage i initiativerne. Hvilken betydning det har for boligfeltet, at denne type initiativer sker. Desuden påvirker det faktum, at initiativerne er tilgængelige på lokalt niveau i selve boligstaten, den måde, initiativerne opfattes på. Endelig drøftes de mulige konsekvenser, som reduktionen af ​​finansieringen til de sociale boliginitiativer vil få for de sociale boligområder fremover. Resultaterne af denne afhandling konkluderer, at de uddannelses- og beskæftigelsesinitiativer, der er målrettet mod de unge beboere, har en positiv indvirkning på både de unge selv og bidrager til velstanden i selve Folehavens samfund. Desuden viser den lokale placering af initiativet sig at være en nøglekomponent for dets succes
SprogDansk
Udgivelsesdato16 apr. 2020
Antal sider68
ID: 409451451