• Maria Bach Nielsen
  • Louise Berg Larsson
4. semester, Teknoantropologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Twitter er ikke det mest udbredte social medie i Danmark, og opfattes generelt som en platform der primært henvender sig til kommunikationsfolk, politikere, fagfolk eller fodboldfans (Larsen 2018). I medierne er #dkgreen præsenteret som et ‘klassisk hashtag’ og som ‘top politisk område’, der omhandler emner inden for miljø, energi og økologi (Holm 2016a;Nochmal 2018). I vores Twitter dataset fandt vi en høj forekomst af tweets, hvor #dkgreen og #dkpol optræder sammen. Da hashtagget #dkpol kategoriserer emner i dansk politik, fremstår dette som en indikation på at koble emner omkring bæredygtighed til en politiske debat i Danmark. Denne specialeafhandling tager udgangspunkt i det danske hashtag #dkgreen, og undersøger hvilke relationer der opstår mellem brugerne på Twitter og #dkgreen. Med en indsigt i brugernes praksisser, og i deres opfattelse af #dkgreen som en debat sfære, ønsker vi at opnå en udvidet forståelse af vores Twitter data og for #dkgreen som fænomen. Specialet er en fortsættelse af vores 9. semesterprojekt, hvorfra der udsprang tre digitalt drevne hypoteser, som vi i denne afhandling forsøger at offline grounde gennem interviews med 10 danske Twitter brugere. Med en grundlæggende forståelse for vores Twitter data og Twitter som teknologi er vi i stand til at tilgå en indsamling af kvalitative empiriske data, der kan bidrage til en højnet forståelse af hvad Twitter data er og en situeret viden omkring #dkgreen som en debat sfære. Gennem en post fænomenologisk tilgang undersøger vi hvordan #dkgreen medierer debatten omkring bæredygtighed i Danmark. Vi studerer de forhold der opstår mellem Twitter brugerne og #dkgreen, hvor brugerens egne opfattelser og erfaringer inddrages. På baggrund af specialets analyse og diskussion, kan vi konkludere, at det centrale forhold der eksisterer er en sammensat relation (composite relation), der er en hybrid af menneskelig og teknologisk intentionalitet, som tilsammen afgør hvordan debatten i #dkgreen medieres. Twitter’s infrastrukturer og brugerens praksisser medierer et digitalt rum, der tager form som en anden type offentlighed. Hashtagget #dkgreen faciliteter interaktion med politikere, beslutningstagere, medier og fremtrædende brugere inden for ‘den grønne dagsorden’. Dette medvirker til hvordan #dkgreen medierer en magt hvor brugerne får indflydelse på de igangværende debatter og fortolkninger af bæredygtighed. På baggrund af disse forhold, argumenterer vi for at interaktionerne i #dkgreen er politiske og dermed former #dkgreen som en politisk hashtag offentlighed.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato7 jun. 2019
Antal sider94
ID: 305311263