Trivselsskærm: Velfærdsteknologi og socialt netværk hos plejehjemsbeboere

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Virdina Kulenovic
  • Britt Sloth Bengtsen
  • Kristina Skoven Pedersen
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
I 2010 var der i Danmark 227.510 ældre over 80 år, og i 2050 forventes det tal at stige til 555.509 ældre. Samtidig vil der være færre hænder til at tage hånd om og pleje de ældre. Velfærdsteknologi kan være med til løse de udfordringer den demografiske udvikling vil give på sigt. Når den ældre flytter på plejehjem, er der risiko for at vedkommende oplever isolation og en undersøgelse viser, at fire ud af ti plejehjemsbeboere føler sig ensomme efter indflytning på plejehjem. Det er dokumenteret, at personalet har svært ved at forbedre beboernes sociale netværk, og dermed forbedre deres livskvalitet. Trivselsskærmen er en velfærdsteknologi, der har potentiale til at forbedre beboernes sociale netværk. Formålet med dette speciale er at undersøge, hvordan Trivselsskærmen kan fremme plejehjemsbeboernes sociale netværk med udgangspunkt i beboernes ønsker og behov.

Til undersøgelse af formålet er der anvendt triangulering med semistrukturerede interviews, kreative workshops og feltnoter. Desuden er der udført informerende interviews, struktureret litteratursøgning og kædesøgninger for at afdække projektemnet. De informerende interviews blev udført med en projektmedarbejder for projektet Fremtidens Plejehjem samt indehaveren af IT firmaet E-mergency, som står bag udviklingen af Trivselsskærmen, for at undersøge baggrunden for udviklingen af Trivselsskærmen. Til undersøgelsen er der rekrutteret 17 plejehjemsbeboere fra tre forskellige plejehjem, ud fra fastsatte in- og eksklusionskriterier, hvor 2 respondenter efterfølgende er frafaldet. 15 respondenter deltog i individuelle interviews efterfulgt af kreativ workshop. Der blev afholdt tre workshops på tre forskellige plejehjem, hvor brugerdreven innovation blev anvendt. Til bearbejdning af den indsamlede empiri, blev Malteruds tværgående kvalitative analysemetode anvendt.

Det kan konkluderes, at respondenternes aktivitetsniveau er faldet efter indflytning på plejehjemmet, hvilket blandt andet skyldes dårligt helbred, mindre kontakt med omgivelserne samt begrænsede aktivitetsmuligheder på plejehjemmet. Respondenterne ønsker flere sociale aktiviteter, hvor Trivselsskærmen kan medvirke som et supplement til at fremme de sociale aktiviteter og dermed forbedre det sociale netværk. Trivselsskærmens funktioner kan hjælpe respondenterne med at interagere med omverdenen, for eks. ved at der udvikles sociale funktioner såsom aktivitetsoversigt over eget plejehjem og andre plejehjem samt nærområdet, interessegrupper, datingsider og spil, som kan muliggøre deltagelse i meningsfulde aktiviteter. Respondenterne er positive over for den eksisterende Skype funktion, hvor de har mulighed for at forbedre og vedligeholde kontakten til netværket. Udvikling af praktiske funktioner, som for eks. vejrudsigt, tv-oversigt og bibliotek, hvor elektroniske materialer kan lånes vha. Trivselsskærmen, kan være en hjælp i forhold til planlægning af sociale aktiviteter.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2013
Antal sider137
Ekstern samarbejdspartnerSolution Hub
Projektleder og Lokal AAU Hub-koordinator Marie Fallgaard Lund mf@adm.aau.dk
Anden
ID: 77235345