• Lone Skibsted Frejo
Denne opgave tager afsæt i en aktionsforskningsinspireret undersøgelse af bevægelsen fra en 2. generation til en 3. generation af MUS – Medarbejder Udviklings Samtaler. Opgaven retter fokus på, en undersøgelse af hvordan et nyt design af MUS samtalen i højere grad kan være medvirkende til at integrere forventninger udtrykt i dagtilbudsreformen anno 2017 og KL´s aftale om kompetenceudvikling fra 2015 (Kommunernes landsforening). Samtidig undersøges, hvilke hensyn der skal tages i en 3. generation af MUS, for at understøtte medarbejderes meningsskabelse og læring i praksis.
SpecialiseringsretningLedelses- og Organisationspsykologi (LOOP)
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2018
Antal sider57
ID: 266916397