• Astrid Søgaard Larsen
4. semester, Psykologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette er et mixed method studie af traumatiske fødselsoplevelser, der har fokus på intervention og traumatiserende faktorer. De anvendte metoder er en spørgeskemaundersøgelse, der undersøger symptomer og konsekvenser af en traumatisk fødselsoplevelse og erfaringer med forskellige typer intervention. Den anden anvendte metode består af fænomenologiske forskningsinterviews med tre kvinder, der har haft en traumatisk fødselsoplevelse. Resultaterne indikerer, at kvinder der har mere end 6 definerede symptomer efter en traumatisk fødselsoplevelse er i signifikant højere risiko for at udvikle en psykisk lidelse efter fødslen. Antallet af symptomer iblandt denne gruppe kvinder var ikke associeret med demografiske forskelle som alder, uddannelsesniveau eller en tidligere diagnosticeret psykisk lidelse. Disse kvinder var derimod i højere risiko for at have seks eller flere posttraumatiske symptomer efter en traumatisk fødselsoplevelse, hvis de havde et selv-vurderet dårligere psykisk helbred før fødslen. Kvinder med seks eller flere posttraumatiske symptomer tillagde oftere deres traume til subjektive og relationelle faktorer end objektive og obstetriske faktorer. Disse faktorer bestod generelt af en overordnet følelse af en ydmygende, ikke-inkluderende, kold, teknisk og mekanisk oplevelse, der ikke levede op til deres forventninger samt et manglende samarbejde og kommunikation med sundhedspersonalet. Mange af kvinderne pegede på manglende ressourcer på fødegangen og en ikke-personcentreret standardisering af behandling som medvirkende til disse problemer. Ingen specfikke interventioner viste en signifikant bedre effekt end andre, men psykoterapi og ekstra hjælp fra sundhedsplejersken viste den bedste effekt. Diskussionen ledte til interessante emner for fremtidig forskning af emnet, om hvorvidt de subjektive og relationelle faktorer er medieret af en utryg tilknytningsstil, der muligvis gør det sværere at føle sig tryg i sundhedspersonalets hænder, komplicerer fødslen og gør den mere smertefuld. Derudover hvordan behandling af målgruppen kan forbedres - muligvis gennem bedre screenings-metoder udviklet specfikt i forhold til traumatiske fødselsoplevelser, en tydelig henvisningsprocedure og forebyggende behandling for at undgå de ripple effekter, traumatiske fødselsoplevelser kan medføre for hele familien.
Nøgleord: traumatiske fødselsoplevelser, fødselstraumer, traumatiserende faktorer, intervention, psykiske lidelser
SprogDansk
Udgivelsesdato31 okt. 2021
Antal sider80
ID: 451629322