Training of employees in the area of Records Management

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Tore Joa
Trening av ansatte innenfor Records Management synes ikke å ha stort fokus hos flere selskaper. Jeg ønsker med min oppgave å kartlegge om dette er korrekt.

Jeg har basert oppgaven min på funn gjort i en stor undersøkelse utført hos 2.679 amerikanske selskaper og organisasjoner i 2014. Jeg har basert på denne undersøkelsen, samt ISO 15489 og ISO 18128, laget min egen survey som jeg har gjennomført her i Norge. Målet mitt har vært å sammenligne mine funn med de som ble gjort i USA.

Det å innføre Records Management (RM) trening kan gjøres av ulike årsaker, som eksempelvis for å spare penger, redusere risiko eller for å etterleve lover og regler. Jeg har i min survey prøvd å kartlegge hva som trigger selskapene mest ved å utføre RM trening. Jeg har også kartlagt fordeler og ulemper med å innføre RM trening, samt risiko knyttet opp mot å ikke gjøre det.

Jeg har valgt å se på metoder og trender når det gjelder RM trening av ansatte. Jeg har kartlagt en utprøvd metode når det gjelder trening som heter The Learning Pyramid. Videre har jeg analysert om dette er en metode som blir hensyntatt i dagens trender når det gjelder trening av ansatte. The Learning Pyramid anbefaler at ansatte skal delta aktivt i trening for på denne måten å få best utbytte av opplæringen. Trender derimot viser seg å gå mot mer online trening da dette er kostnadseffektivt, det betyr nødvendigvis ikke at dette er en god måte å trene ansatte på.

Videre i oppgaven analyserer jeg funn fra min egen survey som ble besvart av 25 personer fra 20 forskjellige selskaper, hovedsakelig knyttet opp mot olje og gass sektoren. Analysen viser at snittet for selskapene som har besvart undersøkelsen er bedre på trening av ansatte innenfor RM, en de selskapene som besvarte undersøkelsen i USA. Likevel er det ikke noen god score og jeg ser klare tegn på at vi har en lang vei å gå også i Norge for å bli bedre på dette området.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato8 jun. 2016
Antal sider29
ID: 234839225