• Jens Kresten Nørgaard Madsen
  • Jens Kristian Duhn
10. semester, Civilingeniør i Vej- og Trafikteknik (Kandidatuddannelse)
Dette projekt har til formål at kortlægge trængslen for busser i Aalborg ved hjælp af GPS data, og i denne forbindelse at opstille en generel metode der kan anvendes til dette, som ikke kun kan anvendes i Aalborg. Ligeledes omhandler rapporten en opstilling og vurdering af to forslag til at afhjælpe trængslen for busserne. Indledende præsenteres det kollektive trafiksystem i Aalborg, og der gennemføres en undersøgelse af hvilke problemområder der er for den kollektive trafik, samt hvilke faktorer der spiller ind på valget af denne. Heraf fremgår det at rejsetid og regularitet er vigtige parametre for valget af den kollektive trafik. For at kortlægge trængslen, med det formål at udpege lokaliteter hvor rejsetiden kan forbedres, sammenlignes køretider for spidsperioder med perioder med fri fremkommelighed. Ud fra dette bestemmes trængslen for busserne i Aalborg, og der udpeges et område langs Th. Sauers Vej – Universitetsboulevarden, hvor der opstilles to forslag til anlæg der kan forbedre bussernes rejsetid og regularitet. Forslagene er henholdsvis en busvej under motorvejen, samt en udvidelse af Th. Sauers Vej til fire spor, kombineret med en stibro i eget tracé over motorvejen. Disse forslag er skitseprojekteret, og gennem en samfundsøkonomisk analyse er det fundet, at forslaget med en udvidelse af Th. Sauers Vej til fire spor har den bedste samfundsøkonomi, det er dog rentabelt at gennemføre begge forslag. Endvidere viser en følsomhedsanalyse at dette resultat er robust overfor svingninger i de mest betydende parametre.
SprogDansk
Udgivelsesdato2008
Antal sider166
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 14438327