• Adam Kazimierz Piaskowski
4. semester, Bygningsinformatik (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I 2020 vil den danske regering kræve obligatorisk evaluering af livscyklusomkostninger (LCC) for nye bygninger, i modsætning til kun at overveje indkøbsomkostninger. Den modne danske byggeindustri ser på LCC som en kilde til konkurrencefordel. LCCbyg er et værktøj, der frigives af de danske myndigheder til beregning af livscyklusomkostninger. Potentiale for automatisering undersøges, da mængder af designmodeller skal konverteres manuelt for at lette beregningerne i LCCbyg.
Der findes flere metoder til beregning af indkøbsomkostninger på et objektniveau. Det samme kan ikke siges om driftsomkostninger, hvor metoder stadig blot er afhængige af bygningsarealer. De generiske tilnærmelser redegør ikke for objektets mængde, type og materialer. Derfor var målet med denne undersøgelse todelt; for det første at undersøge potentialet for at basere rengøringsomkostninger på objekter, og for det andet at udvikle og teste en dataoverførselsmetode ved at integrere autonome softwarepakker til design og omkostning.
De involverede interessenter drøftede de potentielle risici og fordele ved den objektorienterede tilgang. Uanset proceduren blev overførselsautomatisering betragtet som nyttig. En semi-automatiseret dataoverførsel blev testet på en eksisterende og en designmodel af to kontorbygninger ved hjælp af Building Information Models (BIMs) og et Visual Programming Language (VPL).
Afslutningsvis så interessenterne fordelene ved at basere operationelle data på objekter, mens de også pegede på forhindringer vedrørende mangel på modeldetaljer i den tidlige designfase. Den foreslåede tilgang overførte Revit-objektmængder til LCCbyg XML-skemaet, og de operationelle rengøringsomkostningsdata er visualiseret ved hjælp af PowerBI. Metoden kræver yderligere integration med omkostningsdatabaser og andre undergrupper af LCC-beregninger for at blive betragtet som en komplet løsning.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato10 jan. 2020
Antal sider59
Ekstern samarbejdspartnerC.F. Møller
Head of Sustainability Rob Marsh RMA@cfmoller.com
Anden
ID: 319155326