• Andrei Levente Fazekas Ghinea
  • Ivana Stavrovska
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med vores speciale Mod forbedring af den danske bæredygtige byggeri: En analyse af ledelsesmetoder og tekniske løsninger er at udforske tilstanden inden for Danmarks byggebranchen vedrørende nuværende miljøudfordringer, særligt i forbindelse med den 2050 Energi Strategi.
Inden for disse rammer, målet af denne rapport er at betragte status quo og følgelig vurdere hvad for en handlingsplan kunne besejre udfordringerne såvel som ændringerne, byggebranchen skal gennemgå. Måden, på hvilken ændringerne kan blive gennemført for at skabe stigende energieffektive bebyggende omgivelser ifølge 2050 Energi Strategi-en, bliver undersøgt. Hovedområder, rapporten takler, er følgende:
 Energikontrakter (ESCO)
 Miljø- og Bæredygtighedscertificering systemer (DGNB, LEED, BREEAM, osv.)
 SMART bygninger
Data for specialen vare opnået primært gennem undersøgelse af både nationale og internationale data. Den koncentrerer sig primært om Danmark, hvor end det er brugbar.
Endvidere fik vi chancen at have et interview med to eksperter fra branchen for at støtte vores forskning.
Hver af de 9 kapitler og en konklusion, rapporten består af, handler om en særskilt perspektiv af problemet. Rapporten er opdelt i to dele, med problemformuleringen imellem dem. Den første del forsyner den teoretiske baggrund for den anden del, som består af analyse og forslager for handlingsplanens implementering.
Den første kapitel er en indledning og præsenterer ideen bag specialet. Efterfølgende findes der den anvendte metodik, som redegører hvordan forskningen var opført, sammen med forfatternes pragmatisk begreb og en blanding af kvantitativ og kvalitativ analyse.
Kapitel 3 viser status quo af Danmarks byggeindustri og fremsætter den store miljøudfordring vi står overfor, den udvalgte strategi og forklarer ideen bag ESCO-kontrakter såvel som Bæredygtighedscertificering systems. Kapitel 4 beskriver roller af byggeprocessens deltagere og undersøge deres indflydelse indbyrdes.
Kapitel 5 er rapportens hovedpunkt, som lægger fundamenter for resten af den. Problemformulering etableres her og rækkevidden afgrænses.
Resten af specialet har en analytisk karakter. Kapitel 6 indeholder en PESTEL analyse, følget af et kritisk overblik af Bæredygtighedscertificering systemer og SMART bygninger. Det afsluttes med en SWOT analyse af disse koncepter, som bygges et grund for den næste kapitel. Nummer 7 fokuserer sig på hvilke forhindringer kunne blive problematisk for de tre hovedområdernes implementering i byggebranchen. Kapitel 8 påfølger med at afsløre hvilke initiativer hjælper disse tre koncepter med at blive genkendt og veloverstået. Den afsluttende kapitel samler undersøgelserne og foreslår miljøvenlige tiltag, som skal hjælpe med at få ændringen til at ske.
Slutresultaten består af to dele: den første handler om myndighedernes rolle i processen og deres lovgivende magt, som kan forsyne et tilskud for at finansiere miljøtiltag sammen med ændring af den måde, offentlige projekter bliver håndteret. Den anden giver et overblik over videndelingsmetoder i byggesektor, både gennem videregående uddannelse og diverse andre måde.
Specialet afsluttes med en opsummering, hvor de vigtigste slutresultater såvel som de største mangler indiceres. Bundlinjen med rapporten er, at for at gøre en forskel, den første ting som skal gennemgå en stor ændring er folkens mentalitet, og deres videnskab om miljøsagen skal opbygges. Samtidig er det forfatternes rolle at sørge for hjælpende måder overvejende ved at øge bevidstheden om problemerne, fremme af omfattende kommunikation mellem deltagere i byggeprocessen samt lovgivningsmæssige incitamenter, der kommer fra regeringen.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato10 jan. 2018
Antal sider147
ID: 267241305