• Jón Ingi Bergsteinsson
4. semester , Sundhedsteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Mængden af kliniske viden vokser fortsat, med stigende fokus på forskning. I daglig praksis er evidensbaserede kliniske retningslinjer begyndt at spille en større rolle, hvor kliniske retningslinjer har i mange år bidraget til at både forbedre kvaliteten af patient-pleje og -sikkerhed. Imidlertid har implementering af retningslinier vist begrænset succes, og metoder for implementering varierer meget i mellem regionerne, som resulterer også i en høj variation i kvaliteten af behandling. I de senere år har kliniske-tjeklister påkaldt sig særlig opmærksomhed, da deres anvendelse i klinisk-praksis har vist lovende resultater, for at sikre overholdelse af klinisk-retningslinjer. Dog er der stadig mangel på sammenhæng mellem de tjeklister, der anvendes, og den kliniske-viden, de skal overholde. Det er klart, at hvis evidensbaseret behandling skal fortsætte med at være standard i det fremtidige tilstand af klinisk-praksis, skal implementeringsprocessen af retningslinjer gøres mere strømlinet; gerne med brug af et it-baseret løsning. Projektets problemstilling blev derfor at identificere krav, som kunne muliggøre udvikling af et klinisk-informationssystem, som overvinder de udfordringer med, implementering og overholdelse af kliniske retningslinjer, i praksis. Et proof of concept, kaldet CliniCheck, blev udviklet og implementeret som et web-applikation, der eksemplificerer, hvordan retningslinjer og tjeklister kan implementeres og anvendes under et operativt-forløb på et sygehus. CliniCheck opfyldte de identificerede krav, samtidig med at tage hensyn til de syv karakteristika, der beskrives af Garde and Knaup [2006]. Selvom CliniCheck har kun eksemplificeret hvordan kravene kan blive opfyldt indenfor et operativt-forløb, vil modellen stadig illustrere, hvordan et tjekliste-baseret retningslinjesystem kunne fungere i praksis. Dog hvis kravene skal kunne anvendes til at udvikle et system, kræver det mere omfattende evaluering og design-input fra selve slutbrugerne.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato4 jun. 2013
Antal sider108
ID: 77153779