Tiltag til forebyggelse af den danske råstofmangel

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Sarah Præstekær Abrahamsen
  • Patrick Orbesen Petersen
  • Caroline Schmidt
4. semester, Byggeledelse (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Denne rapport omhandler restprodukter
fra tre jyske råstofleverandører, og hvordan
de kan anvendes i bygge- og anlægsbranchen.
Det er estimeret, at 15% af alt indvundet
sand, sten, ler og grus kasseres, da
det ikke opfylder kravene fra slutbrugerne.
Samtidig er der en forestående mangel på
tilslagsmaterialer. Gennem interview med
råstofleverandører og myndigheder, bliver
denne problemstilling kortlagt fra forskellige
synspunkter. Der er indsamlet prøver
fra de tre lokaliteter, der alle betragtes som
restprodukter. Disse prøver er undersøgt i
laboratoriet for at sammenholde dem med
branchens standarder.
Sammenligningen har vist, at restprodukterne
ikke overholder kravene fra standarderne,
på nær ét produkt. Af denne grund
foreslås det, at der udvikles en portal for
aktørere, som letter den indbyrdes handel
således restprodukterne kan opblandes
med henblik på anvendelse.
Slutteligt stilles der spørgsmål til den aktuelle
råstofmangel samt afværgning heraf.
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jun. 2023
Antal sider274
ID: 533880118