Tidssvarende accelerationsværdier og accelerationslængder

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Michael Dynnweber
Projektet omhandler accelerationsværdier og accelerationslængder som anvendes ved projektering af tilkørselsramper. Værdierne fra de danske vejregler sammenholdes med værdier fra relevante udenlandske vejregler og tillige sammenholdes disse med værdier fra målinger på tilkørselsramper på det danske motorvejsnet.
SprogDansk
Udgivelsesdato2006
Antal sider112
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6146549