Thinking about the messy fields of digitalisation.

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Emil Grosby Jørgensen
  • Pelle Annfeldt Israelsson
  • Nicolai Bækmark Zoffmann
4. semester, Teknoantropologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Abstract
Dette speciale omhandler hvorfor vi i Danmark har valgt at digitalisere vores offentlige
sektor, og hvordan forskellige forståelser af begrebet digitalisering er blevet skabt. Vi har ved
brug af etnografiske metoder, litteraturstudier, læsning af faglitteratur og interviews
undersøgt hvordan digitalisering i Dansk kontekst bliver påtalt. Vi har gennem dette speciale
besøgt forskellige konferencer, for at skabe indsigter i hvordan offentligt digitalisering bliver
skabt. Vi har snakkede med forskellige centrale institutioner såsom styrelser, kommuner og
private virksomheder som udvikler datamodeller til det offentlige. Disse Teknoantropologiske
metoder har understøttet en undersøgelse af hvordan forskellige begrebsforvirringer er
opstået, samt hvordan prioriteret digitaliseringen bliver påtalt af centrale skikkelser i Dansk
digitaliserings kontekst. Denne empiri har vi brugt til at skabe en dybdegående analyse af
hvordan digitalisering har udviklet sig i det offentlige. Vores repræsentation af felten forklares gennem tre forskellige kapitler der hver især skaber ramme for hvordan digitaliserings forstås i forskellige niveauer af den Danske offentlige digitalisering. Disse forskellige forståelser af digitalisering tager udgangspunkt i forskellige aktør grupper som hver især har forskellige tilgange til digitaliserings teknologier. Med afsæt i en kortlægning af vores aktør gruppers respektive forståelser af digitalisering og en gennemgang af de understøttende teknologier vil vi undersøge hvorfor vi i digitalisere i Danmark.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jun. 2018
Antal sider108
ID: 280260928