• Anna Sophie Johansen
4. semester, Integrerede Fødevarestudier (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette kandidatspeciale undersøger eksplorativt forskellige sociale virkeligheder i relation til diskursen autentisk mad. Med udgangspunkt i videnskabelige artikler som empirisk data, indsamlet fra fem fremtrædende og brede videnskabelige databaser, der repræsenterer sociologi og udgivelsesårene fra 1990 til 2016, vil dette kandidatspeciale forsøge at tilnærme sig og definere konceptet og fænomenet autenticitet samt foreslå en forståelse af dette som enten nostalgisk eller innovativ autenticitet. Endvidere, med anvendelsen af en Foucault-inspireret kritisk diskursanalyse på den empiriske data, vil dette kandidatspeciale også kategorisere diskursen autentiske fødevarer ud på diskurserne identitet og mad, lokale mad, national mad samt global mad, der tilsammen udgør forskellige skalaer, hvor forskellige kontekster giver substans og mening til disse forskellige diskurser. Ud fra den empiriske data og den Foucault-inspirerede kritiske diskursanalyse anvendt på denne er diskurserne lokal mad samt global mad udpeget som overordnede diskurser med de stærkeste magtrelationer.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jun. 2016
Antal sider201
ID: 234563066