The Rape of Women: A study of female film character's influence on rape culture

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Mette Kathrine Hansen
4. semester, Engelsk, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Voldtægtskultur er omdrejningspunktet i dette speciale, med henblik på at give eksempler på, hvad der kan have indflydelse på voldtægt som kultur. Specialet bruger specifikt kvindelige filmkarakterer som eksempel på baggrunden for voldtægt som kultur. For at eksemplificerer kvindelige filmkarakterers indflydelse på voldtægtskultur tager dette speciale udgangspunkt i filmene: Charlie’s Angels (2019), Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (2020), and Promising Young Woman (2020). Specialet er inddelt i to sektioner, med henblik på at fokusere på det kvindelige syn på kvindelige filmkarakterer i den første del og det mandlige syn på kvindelige filmkarakterer i den anden del.
I den første sektion med det kvindelige syn på kvindelige filmkarakterer, bliver der redegjort for henholdsvis Judith Butlers kønsteori og kropsbilledeteori af Frederick et al, Myers et al og Kinnally et al. Butlers kønsteori er brugt på filmene med henblik på at teoretisere, hvordan kvinder efterligner kvindelige filmkarakterers kønspræsentationer, fordi disse viser idealet for kvindelighed. Kropsbillede-teorien er brugt med henblik på at opnå en forståelse for, hvordan den slanke kropstype, som synes at være idealet i medier, påvirker det kvindelige publikum. Analysen af de udvalgte film med disse teorier konkluderer, at det kvindelige publikum kan blive påvirket negativt, da de igennem filmene, opnår en forståelse af, at de skal tilegne sig stereotypiske mandlige karaktertræk, som selvstændighed, styrke og mod, og forlægge stereotypiske kvindelige karaktertræk, som empati, hengivenhed og venlighed. Derudover kan det kvindelige publikum opnå en fornemmelse af, at udseende er det vigtigste aspekt ved at være en kvinde – den slanke og generelt overnaturligt smukke kvinde bliver det uopnåelige skønhedsideal for det kvindelige publikum. Ydermere, viser Promising Young Woman filmen, hvordan kvinders forfængelighed ofte bliver brugt til at bebrejde dem for, hvordan de bliver behandlet af mænd. Hvis kvinder derimod prøver at modsætte sig deres underlegenhed bliver de ofte sindssyge og tage ting for personligt.
I den anden sektion med det mandlige syn på kvindelige filmkarakterer bliver der redegjort for henholdsvis Laura Mulveys mandelige blik teori og Martha Nussbaums objektiveringsteori. Det mandlige blik teorien er brugt med henblik på at teoretisere, hvordan mænd opfatter kvindelige filmkarakterer, mens objektiveringsteorien er brugt med henblik på at identificere, hvordan mænd behandler kvinder som objekter i stedet for mennesker. Analysen af de udvalgte film med disse teorier kan konkludere, at kvinders udseende og væremåde i film ofte er brugt med henblik på at mænd skal finde kvinden attraktiv, så han igennem filmen kan udleve sine begærer. Kvinder bliver derfor ofte brugt som objekter for at mænd kan udleve deres fantasier. Ydermere, viser Promising Young Woman filmen, hvordan samfundets mænd ikke bare objektiviserer kvinder på deres skærme, men også i virkeligheden, da mændene bruger kvinder til deres egne fornøjelser, mens kvinderne ikke har noget at skulle have sagt i måden de bliver brugt på.
Diskussionen i specialet bliver brugt til at udvide voldtægtskulturen, for at se på hvilke problematikker voldtægt som kultur danner. Promising Young Woman filmen bliver her understøttet af dokumentarerne Audrie and Daisy (2016) og Roll Red Roll (2018), med henblik på at bringe specialet ud i den virkelig verden. Det bliver her konkluderet, at samfundet bruger flere kræfter på at beskytte deres mænd end deres kvinder. Kvinder bliver ofte beskyldt for selv at være skyld i måden de bliver behandlet på af mænd – også deres voltægt. I stedet for at give mænd skylden for de voldtægter de begår, beskylder samfundet ofte kvinder for selv at være skyld i det, fordi de havde for lidt tøj på, var for fulde, eller for at lyve for at få opmærksomhed.
Dette speciale kan derfor konkludere, at ideen om voldtægtskultur bliver støttet af måden kvinder bliver portrætteret i medierne, hvilket bliver understøttet af de udvalgte teorier, som beskriver køn og dets rolle i det nutidige samfunds normer.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jun. 2021
Antal sider50
ID: 413480655