• Carla-Christin Andersen
4. semester, Psykologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Abstract
Indeværende speciale forsøger tentativt at skitsere et realistisk, naturalistisk syn på menneskets psyke og mentale sundhed. Det forsøges i første omgang ved at belyse behovet for sådan en opdateret og naturalistisk tilgang, gennem en redegørelse og kritisk diskussion af mere normative forståelser (mere specifikt positiv psykologi) af mentalt helbred. Her diskuteres de mere ”normative” retninger i psykologi og deres teoretiske grundlag samt historiske kontekst. Derefter følges en redegørelse, analyse og diskussion af en samling af udvalgte teorier og empiri som antages at kunne tilbyde et mere mangefacetteret perspektiv, såsom blandt andet teorier om allostatisk stress, allostastisk load og neural reuse. Stress og neural reuse bliver diskuteret i forhold til deres historiske og moderne kontekster, hvor allostatisk stress tilbyder et nyt perspektiv på stress, som normalt er set i lyset af homeostase. Neural reuse diskuteres kort i forhold til den moderne neuropsykologi og de førnævnte normative teorier, samt den evolutionære støbning af emotioner. Til sidst diskuteres og argumenteres der for, hvorfor ”negative” følelser, som i dag hyppigt bliver sygeliggjorte, eller i det mindste bliver betragtet som uønskelige, i stedet burde betragtes som naturligt og måske endda nødvendig. Der konkluderes, ud fra en naturalistisk tilgang, som tentativt er opridset i dette projekt, at den menneskelige psyke sandsynligvis er langt fra perfekt, men i stedet er kompleks. Derfor kan psykiske fænomener – og psykiske lidelser – ikke alene forklares og forstås gennem simple normative teorier, modeller eller manualer. Dette kan i stedet eventuelt underbygges med del to af projektet, som blandt andet belyser, at forskning indikerer at stress- og smertesystemer ikke kun har adskillige fysiske og psykologiske effekter, men derudover, som to af de ældste systemer, der udvikledes gennem menneskets evolution, er indlejret i mange nyere systemer og mekanismer af den menneskelige psyke. Summa summarum påpeger projektet derved, at negative følelser, såsom tristhed eller stress, er, under visse omstændigheder og til en vidst grad, helt normalt. Derfor er tendensen i den moderne, især vestlige, verden til at reducere mental sundhed til følelser af positiv natur, såsom lykke, kunne tænkes at være mere skadeligt end gavnligt i sidste ende, mere skadeligt end gavnligt i sidste ende, samt muligvis er rodfæstet i neoliberal og individualistisk ideologi fremfor empirisk videnskab.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato22 maj 2022
Antal sider69
ID: 470660326