• Mohammad Khaled Ghannam
4. semester, Bæredygtig Byudvikling, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Traditionelt vis fokuserer byudviklingen af en station på de forskellige transportformer. Udfordringen i den moderne stationer er manglende kvalitet bæredygtige tiltag i det offentlige rum. Det er vigtigt at styrke deltagelsen af borgerne for at forbedre udvikling af stationerne. Hermed er der også mangel på involvering af det lokale samfund hvor lokal udvikling indeholder inklusion for at opnå bæredygtige mål.
Transport paradigmet er reduceringen af ventetid mellem rejserne, hvor der ikke er nok fokus på kvaliteten af turen som helhed for folket. Kvaliteten af det offentlige rum påvirkes af den eksisterende infrastruktur, som sætter begrænsninger for genskabelse af et nyt offentligt rum. Andre aspekter relateret til stationerne er bedre transportformer, energieffektivitet, reducering af forurening og de traditionelle politiske rammer. Togstationer er relevant for udviklingen af en bæredygtige by, da det byder på livskvalitet og effektiv i forbindelser med nabo områderne.
Denne afhandling fokuserer på indflydelsen af den politiske struktur og lokalsamfundet i Glostrup Kommune. Hermed undersøges interessenternes engagement i processen for at opnå et nyt forbedret offentlig rum. Gennem interviews med nøgle personer af byudviklingen i Glostrup, afklares den svingende engagement i processen.
Konklusionen er at den politiske ramme fremsat af kommunalbestyrelsen er afgørende for udviklingen af stationspladsen for at opnå bæredygtige mål og styrke kvaliteten af det offentlige rum.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 okt. 2019
Antal sider98
Ekstern samarbejdspartnerGlostrup kommune
no name vbn@aub.aau.dk
Anden
ID: 311817340