• Sami Shajarat
Baggrund: Udviklingen af multi-resistente bakterier er blevet en af de største problematikker
for den offentlige sundhedssektor. Bakterier udvikler resistens mekanismer, som udvidet spektrum
β-laktamase, der forhindrer virkningen af antibiotika og derved begrænser behandlingsmulighederne.
Af denne ˚arsag er det vigtigt at finde løsninger, der kan forhindre yderligere eskalering.
Her er faktorer som, antiobiotisk stewardship programmer, nye antibakterielle midler
og hurtigere identifisering af antibiotisk resistens vigtige nølgepunkter i kampen mod disse
mikroogranismer.
Metode: I dette studie, testede vi antibakterielle egenskaber af fytokemikalier fra Salicornia
Ramosissima, udtaget enten vandligt eller organisk. Den baktericide og bakteriostatiske
virkning blev testet ved hjælp af agar brønd diffundering og en optisk-tæthed test. Ydermere,
analyserede vi potentialet i at analysere bakterielle resistens proteiner til at identificere resistens
mekanismer ved brug af LC-MS/MS. Dette involverede udtrækning af bakterielle proteiner ved
hjælp af S-trap baseret in-situ proteolyse og hurtig analyse ved hjælp af hurtig LC-MS/MS
analysis tilkoblet ion mobilitet tandem masse spektrometri.
Resultater: Vi observerede ingen baktercid eller bakteriostatisk effekt fra Salicornia Ramosissima
ekstraktet med den mulige koncentration af bioaktive stoffer. Dog i forhold til den
advancerede biotyping, identificerede vi 30 resistens proteiner ved brug af LC-MS/MS, hvoraf
tre (TEM-55, SHV-65 og CTX-M-82) er relaterede til ESBL.
Konklusion: Vi kan i dette studie konkludere at koncentrationen af fytokemikalier skal være
højere for at f˚a en antibakteriel effekt. Dog vidste LC-MS/MS lovende resultater i forbindelse
med identificering af resistens proteiner og denne metodes potentiale i AST bør derfor yderligere
analyseres.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato1 jun. 2022
Antal sider35
Ekstern samarbejdspartnerAquaCombine
No Name vbn@aub.aau.dk
Informantgruppe
ID: 471916861