The Hypertrophic Estuary of Mariager Fjord: Pollution of CoastalWaters

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Ovidiu-Constantin Gheorghiu
  • Lucian Iordachescu
  • Andreas Løvgaard
  • Johny Dilan Antony
  • Laura Casas Cardona
  • Javier Delso Martinez
2. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Mariager Fjord er en meget eutrofieret fjord og anses for at have en dårlig vandkvalitet ifølge vandplanen for Mariager Fjord. Dette er forårsaget af en høj belastning af kvælstof og fosfor til fjorden fra de tilstødende vandløb. Ifølge Vandrammedirektivet skal alle Europas vandområder opnå en god tilstand inden udgangen af år 2015. I denne rapport, vil reduktionen af næringsstoffer blive undersøgt ved at udvikle en økologisk og hydrodynamisk model. Endvidere vil der blive analyseret på modellens optræden i forhold til reduktion af næringsstoffer. Udover det, vil en konceptual løsning blive undersøgt for at forbedre vandkvaliteten i fjorden. Selvom reduktion af kvælstof kan muliggøres ved at implementere de foreslåede løsninger, vil kriteriet om god vandkvalitet inden udgangen af år 2015, ikke blive opnået i tide. Det er stadigvæk muligt at en god vandkvalitet kan opnås i en nær fremtid.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato3 jun. 2015
Antal sider71

Billeder

frontpage.pdf
Frontpage
ID: 213513226