• Jakob Lindum
  • Karina Dorph Pawlowski
4. semester, Integrerede Fødevarestudier (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Den danske befolkning lever ikke op til det anbefalede indtag af grønt. Der er blevet foretaget forskellige sundhedsfremmende initiativer, deriblandt informationskampagner. Som særskilte initiativer har de vist sig ikke at være effektive selvom forbrugerne har fået viden om sundhed. Således vil dette studie bruge denne viden som grundlag til at bruge nudging. Ansvarsfordelingen har ændret sig og det offentlige og det private har fået et ligeligt ansvar for at påvirke den danske befolkning i en sundere retning. Supermarkederne er ligeledes blevet mere interesseret i kundernes trivsel, heriblandt at gøre det sunde valg det nemme valg. Dette studie har i samarbejde med en supermarkedskæde, som mål, at øge salget af grøntsager, ved at påvirke kundernes indkøbsvaner, ved at bruge et ‘lyd nudge’
Metoder: Et lyd nudge blev udviklet til en intervention, der blev foretaget i fem faser: pre, primo, medio, ultimo og post. Efter udviklingen af lyden, blev to studier udført samtidigt i et supermarked. Et casestudie, der undersøgte kundernes adfærd, og et interventionsstudie der undersøgte salgsændringer.
Resultater: Lyden af en gulerod der blevet skrællet, skåret og spist blev betragtet som den mest passende lyd at bruge som lyd nudge i et supermarked. Efter implementeringen viste det sig at den mest effektive del af interventionen skete i ultimo fasen, på grund af en statistisk signifikant stigning i salget af grønt mellem pre og ultimo.
Konklusion: Den mest effektive lyd for både at ændre kundeadfærd og øge salget af grøntsager statistisk signifikant, var lyden af en gulerod der blev spist. Kundegruppen der blev påvirket mest af ‘lyd nudget’, var hovedsageligt kunder med et universitets- eller professionshøjskoleuddannelse. Dette indikerer at et ‘lyd nudge’ kan påvirke kunder og øge salget af grøntsager med hensyn til faktorer som spotlight effect, ansatte og tilbud. Dermed er der dog stadig brug for yderligere forskning til kunne forstå potentialet ved brugen af ‘lyd nudges’.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jun. 2016
Antal sider68
ID: 234574355