The Effect of Virtual Environments on Stress Levels

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Patrick Bang Løyche Lausen
  • Michelle Hagemann
  • Jette Møller Jensen
4. semester, Medialogi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
I forbindelse med dette projekt, har man fundet ud af at adskillige mennesker lider af, eller oplever symptomer på stress. Derfor er målet for dette projekt at finde en måde hvorpå stress kan reduceres.

Gennem research blev forskellige måder at måle stress undersøgt og overvejet, samt hvilke metoder der allerede bliver brugt i forhold til at reducere stress. Man fandt ud af at natur miljøer ofte bliver brugt som en måde at fremme afslapning, samt nedsætte stress. Ud fra dette blev den følgende problemformulering sat op:

“Hvilke elementer, i et virtuelt miljø, kan bruges til at fremme afslapning?”

Tre eksperimenter blev udført hvori to forskellige virtuelle miljøer (et simpelt rum og en skov scene) blev testet imod hinanden med en implementeret Montreal Imaging Stress Test(MIST).

I det første eksperiment blev der ikke fundet nogen signifikant forskel mellem det simple rum og skovscenen. Nulhypotesen;

“En skovscene er ikke bedre til at nedsætte stress i deltagere når de udfører en mental stress opgave.”

Kunne derfor ikke modbevises. Men fordi der er en forskel mellem de forskellige målinger under forsøget i forhold udgangspunkterne og de forskellige miljøer, kan det konkluderes at MIST testen havde success med at stresse deltagerne.

Da undersøgelser viste at natur burde have en effekt i forhold til at reducere stress, blev det besluttet at forbedre de virtuelle miljøer og gentage eksperimentet.

I andet eksperiment blev der ikke fundet nogen signifikant forskel mellem de virtuelle miljøer. Derfor kunne nulhypotesen (som var den samme som blev undersøgt i første eksperiment) heller ikke modbevises for dette eksperiment.

I det tredje eksperiment blev der implementeret lyd for at skabe en bedre fordybelse i de skabte miljøer. Nulhypotesen kunne ikke modbevises med de udregnede p-værdier. Dog viste et mindre antal af variabler en signifikant forskel mellem udgangspunkterne for målingerne og målingerne for miljøerne, sammenlignet med de forrige eksperimenter. Dette kunne være et tegn på at lyd har en effekt i forhold til at nedsætte stress.

Ud fra disse eksperimenter, hvoraf nul-hypoteserne ikke kunne modbevises, kan det ikke være sikkert at natur har en effekt i forhold til at nedsætte stress. Dog kan det godt være påvirket af indlevelsen i miljøerne. Ydermere er der indikationer der peger på at lyd godt kunne være effektivt i forhold til at reducere stress. Derfor skal yderligere undersøgelser på dette emne opmuntres.
SpecialiseringsretningComputergrafik
SprogEngelsk
Udgivelsesdato28 maj 2019
Antal sider61
ID: 304407920