The Art of Merging Two Hospitals

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Nhu Mai Huynh
4. semester, Teknoantropologi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale omhandler de problematikker der kan opstå under sammenlægning af hospitaler. Fra politisk side er det besluttet at sammenlægge specialerne ved at sammenlægge hospitaler i alle fem regioner. Der er tale om en øget centralisering inden for sundhedsvæsnet, hvor man ønsker at samle alle specialer under ét super sygehus. Målet er bl.a. at højne den faglige kvalitet samt skabe sammenhængende patientforløb.
Som et resultat af Region Hovedstadens 2020-plan tager dette studie udgangspunkt i sammenlægningen af radiologisk afdeling på Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital, der påbegyndte i januar 2011. Sammenlægning har således været en længerevarende proces og det nye supersygehus, Ny Bispebjerg Hospital, forventes at stå klar i 2022-2023.
Dette studie ønsker at undersøge, hvordan Action Research (AR) kan bidrage til en optimering af sammenlægningen af hospitaler, som både er tilfredsstillende og tilgodeseende for radiograferne. Samtidigt bliver Feenberg’s kritisk teori af teknologi anvendt som en filosofisk tilgang til studiet, hvor der udformes en model som har til hensigt at transformere fusionen, som undertrykkende for radiograferne til en frigørende/oplysende teknologi.

Dette studie blev udført på radiologisk afdeling, (Bispebjerg og Frederiksberg hospital, København) i perioden primo januar til primo maj 2018. I samarbejde med lederne og radiograferne blev studiet udført ud fra en kvalitativ metode ved brug af AR, deltagende observationer og semi-strukturerede interviews som forskningsmetoder.
Semistruktureret interviews og deltagende observationer danner rammerne for diagnosticering af aktuelle problemer i organisationen. I alt 12 interviews in situ blev gennemført, mens deltagende observationer blev udført igennem flere uger. I samarbejde med ledelsen og radiografer blev der slutteligt gennemført et temamøde, hvor AR blev anvendt aktivt i forhold til fremtidige strategier og handleplaner.
Radiografernes sociale interesser blev identificeret ved brug af AR og dets faser. De aktuelle problematikker på BFH blev fremhævet ud fra empirisk data. Ved temamødet blev løsningsforslag præsenteret ud fra foregående AR data for fremmødte radiografer og ledelsen. Undersøgelsen danner grundlag for aktuelle samt fremtidige rekommandationer, der er nødvendige at overveje for at opnå demokratiske hospitals fusioner.

Jeg konkluderer at ved en realisering af en demokratisk udvikling i en hospitalsfusion, skal medarbejderne involveres og gennemsigtighed ved aktioner under fusionsprocessen være fremtrædende. De negative perceptioner fra medarbejderne kan transformeres såfremt fokus går på at de bliver hørt samt ledelsen involverer dem i beslutningsprocessen ved en fusionering.

SprogEngelsk
Udgivelsesdato11 sep. 2018
Antal sider77
ID: 286791418