Temperaturvariationer i regnvandsbassiner

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Rie Larsen
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Der er i dag fokus på vandmiljøet, det er EU’s mål at alt vand i medlemslandene skal opnå
god økologisk tilstand inden år 2027.
Rapporten handler om termisk forurening af
vandmiljøet.
Den tager udgangspunkt i Regnvandsbassin 302,9 ved Vodskov og den tilhørende recipient Mødholt Bæk.
Det er undersøgt hvilke konsekvenser det har for floraen og faunaen i vandmiljøet når der i sommerhalvåret er høje temperaturer i regnvandsbassinet.
Der er foretaget målinger af temperaturen og vandstanden i regnvandsbasin 302,9 og Mødholt Bæk, det er dem der danner grundlag for dette projekt.
Der er opstillet en vejrstation ved siden af regnvandsbassinet til at måle vind, nedbør og den globale solindstråling.
Målingerne viser at temperaturerne i regnvandsbassinet er høje i sommerhalvåret og at der opstår en lagdeling i bassinet i tørvejr, da der er en temperatur forskel fra den øverste måler til den nederste.
I regnvejr bliver vandet blandet i bassinet, og udløbsvandet fra bassinet sænker temperaturen til indløbsvandets niveau.
Mødholt Bæk bliver termisk belastet fra regnvandsbassin 302,9 ved tørvejr, mens ved en regnhændelse er bækken, så termisk belastet fra en kilde opstrøms udløbet fra regnvandsbassinet, at udledningen fra regnvandsbassin 302,9 ikke hæver temperaturen yderligere.
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2012
Antal sider68
ID: 63717248