• Mie Moth-Poulsen
4. semester, Medialogi, Kandidat (Kandidatuddannelse)
At lære nye færdigheder gennem kropslig interaktion i virtual reality (VR), er blevet fremmet af udviklingen i sensorteknologier, herunder VR-displayteknologi. Endvidere på baggrund af at VR kan kreere scenarier, som ikke er mulige i det virkelige liv. Dette har åbnet op for et stort område af applikationer i VR, der udnytter mediet som en alternativ lærings og trænings platform. Det er blevet vist, at et mentorperspektiv kan stimulere kreativitet og læring, mens træningsevner og fysiske bevægelser. At lære en ny færdighed som musik kræver tid og engagement, som kan forhindre folk i at engagere sig i kunsten og gå glip af fordelene ved musikindlæring. At lære musik har vist sig at øge læring på andre områder som matematisk tænkning og verbal hukommelse. Dette projekt undersøger, hvordan man kan designe en kropslig lærings oplevelse af en trommeslærer, der spiller håndtrommer, for at hjælpe med at forhøjre højere rytme og forståelse og nøjagtighed. I det væsentlige ved at give begyndere førstepersonsperspektivet for en trommelærer, mens man lærer at spille en vestafrikansk djembe tromme. En stereoskopisk video af en tromme lære blev udviklet, der vidste en tromme lærers førstepersonsperspektiv. Test deltagernes læring blev målt objektivt ved deres evne til at følge trommelærerens rytmer målt i tempo måleenheden beats per minute (BPM) med lærerne. Deltagerens subjektiv læring blev vurderet gennem et online spørgeskema, der målte aspekter af Flow, User-Experience, Oneness og Presence. To test iterationer blev udført. I begge blev der ikke fundet nogen signifikant forskel i deltagernes evne til at følge trommelærerens tempo for den eksperimentelle gruppe udsat for lærerens første persons perspektiv i den stereoskopiske VR tromme lektion, end for kontrolgruppen udsat for en 2D-version af den stereoskopiske tromme lektion. Der blev fundet en signifikansforskel i den eksperimentelle gruppes presence resultater i den første test iteration, og en signifikant forskel i den eksperimentelle gruppes Oneness scorer i den anden test iteration. Deltagernes subjektive følelser indikerede fornøjelse og motivation til den præsenterede læringsteknik i begge grupper.
SpecialiseringsretningInteraktion
SprogEngelsk
Udgivelsesdato11 jun. 2018
Antal sider70
ID: 280732820