• Camilla Kümmel Gade
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Denne masterafhandling er et studie af, hvordan seksualiteten påvirkes hos par, der mister et barn under graviditeten samt en analyse af, hvordan sundhedsprofesionelle italesætter og håndterer dette.
Mange par kan have en oplevelse af at stå alene efter et tab, og for nogle kan det være svært at prioritere parforholdet og det seksuelle samliv, når sorgen indtager hverdagen.
Med det kvalitative forskningsinterview undersøges det, om faktorer som intimitet og nære relationer kan påvirke seksuallysten og dermed have en betydning for det seksuelle samliv og mestringen af tabet. Herudover har afhandlingen fokus på, hvorledes den sundhedsprofessionelle bedst muligt kan tale med parret om seksualitet og de udfordringer, der kan opstå efter et tab.
Konklusionen på afhandlingen blev, at der kun kortvarigt ses en nedgang i seksuallysten til hinanden. Herudover konkluderer afhandlingen, at det betyder meget for kvindens mestring, at hun oplever, at hendes sorg samt hendes ønske om intimitet og nærhed imødekommes af hendes partner.
Tætte og nære relationer med partneren, venner eller familie spiller, især for kvinder, en stor rolle i, hvorledes de mestrer det at miste et barn. Denne mestring har en vigtig betydning for, hvorledes parrets parforhold og det seksuelle samliv fremadrettet bliver.
I de tilfælde hvor den sundhedsprofessionelle tør at bryde tabuet og bringe seksualiteten på banen, og have fokus på kompleksiviteten heraf, da åbnes der op for et større fokus på den seksuelle sundhed hos par, der har mistet et barn.
SprogDansk
Udgivelsesdato2019
Antal sider49
ID: 302900990