System til varsling om blågrønalger i Knudsø

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Janni Mosekær Nielsen
  • Claus Fastrup
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette kandidatspeciale omhandler opstilling af et system til varsling om blågrønalger i badevandsområder i Knudsø. Knudsø er beliggende i Skanderborg Kommune og har tre badevandsområder, hvoraf to er tildelt Blå Flag.

Gennem projektet er satellitdetektering anvendt til at opnå historisk data om blågrønalger i søen. Dette er anvendt til at fastsætte hyppigheden af opblomstringer samt perioden, hvori et varslingssystem bør være i drift. Der er udarbejdet en systemanalyse, hvor parametre, som påvirker blågrønalger, er analyseret. Baseret på denne analyse er det valgt at opstille et varslingssystem ud fra en kobling mellem strømningsmodellering og realtidsobservationer af blågrønalger i søen.

Områderne, hvori der bør foretages observationer af blågrønalger, er fastsat ud fra en analyse af risikoen for, at en opblomstring i søen detekteres og kan påvirke badevandsområderne. Der er opstillet en strømningsmodel, hvor der er foretaget præsimuleringer for at reducere beregningstiden under drift af varslingssystemet. Varslingssystemet informerer badende, såfremt det modelleres, at koncentrationen af blågrønalger i et badevandsområde overskrider koncentrationer, som kan medføre sundhedsmæssige konsekvenser.
SprogDansk
Udgivelsesdato2020
Antal sider162
ID: 333872282