System til varsling af badevandskvalitet i Knudsø

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Steffen Skaarup
  • Pernille Wahlberg
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette afgangsspeciale er udarbejdet på 9. og 10. semester på ingeniøruddannelsen ved institut for Byggeri og Anlæg.
Rapporten har Knudsø ved Ry som projektlokalitet, og målet med projektet er at udarbejde en datadreven model, som kan vise den aktuelle bakteriekoncentration og varsle om kortvarig bakteriel forurening af Knudsøs tre badeområder.

Systemet til varsling om bakteriel forurening i Knudsø består af to dele: en offline del og en online del. I offline delen simuleres strømningsmønstrene i Knudsø ud fra forskellige vindretninger og -hastigheder samt evt. lagdeling i søen. I offline delen af varslingssystemet laves der præsimulerede strømningsmønstre for søen, idet beregningerne af strømningmønstrene er tunge og tidskrævende. I online delen af varslingssystemet arbejdes der med data i realtid, så det er muligt at varsle om forurening i realtid. Derfor opsættes en overløbsmodel, som bestemmer volumen af vand der aflastes fra fælleskloaken til Knudsø. Overløbsvolumen og de præsimulerede strømningsmønstre benyttes som input til bakteriemodellen, som simulerer bakteriernes bevægelse og henfald i søen. Ud fra bakteriemodellen kan koncentrationen af indikatorbakterierne estimeres inden for badeområderne og give anledning til varsling om en kortvarig bakteriel forurening af badeområderne.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2019
Antal sider142
Ekstern samarbejdspartnerSkanderborg Forsyning
No Name vbn@aub.aau.dk
Informantgruppe
ID: 305250523