System- and hazard identification of decision-making rationales

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Matias Pedersen Wulff
  • Thor Gjelstrup Kronow
4. semester, Sikkerhed og Risikostyring (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
En taksonomi af beslutningstagningsrationaler kan være værdifuld for beslutningstagere og interessenter i forskellige beslutningstagningsformål. En systemidentifikation er udført med det formål at identificere de elementer, der udgør et beslutningstagningsrationale. Disse elementer er anvendt til at skabe en taksonomi af beslutningstagningsrationaler.

Taksonomien for beslutningstagningsrationaler er udviklet ved at indsamle og analysere information erhvervet ved ekspert rådgivning samt gennemgang af relevant litteratur på tværs af forskellige videnskaber.

Måden hvorpå elementerne i taksonomien påvirker hinanden identificeres og repræsenteres grafisk i indflydelsesdiagrammer. Fra systemidentifikations- og indflydelsesdiagrammerne identificeres og opsummeres farerne forbundet med elementerne i beslutningstaksonomien og disse opsummeres i en tabel.

Slutteligt diskuteres konsekvenserne og usikkerheden af resultaterne i specialet, og der gives forslag til fremtidigt arbejde.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2022
Antal sider141
ID: 458179165