Syntese af en ny type sidekæde konjugeret perylen baseret polymer

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

polymer.PNG
  • Nils Johannes Klitmøller
4. semester, Kemi, Kandidat (cand.polyt.) (Kandidatuddannelse)
Fokuspunkterne i dette speciale var at udvikle en syntese-strategi for en ny type perylen baseret monomer, til radikale polymerisering. Den resulterende homopolymer med side-kæde konjugerede systemer har potentielle fotovoltaiske egenskaber via p-p kobling mellem enhederne. Monomeren blev syntetiseret gennem en 3-trins proces, efterfulgt af fjerde trin; polymerisering. Verificering af strukturen forløb vha. 1H NMR og ATR FT-IR-spektroskopi. Karakterisering af polymeren og mellemstadier inkluderede opløseligheds bestemmelse, UV/VIS absorbans og fluorescens spektroskopi og simultan termogravimetrisk analyse. Syntesen lykkedes, hvilket resulterede i en uopløselig lys orange polymer. Den lave opløselighed af mellemprodukterne førte til yderligere syntese af perylen-diimider med fire forskellige alkylamin substituenter, den mest opløselige af slagsen var diimiden af sec-butylamin. Videre syntese af diimiderne mod en tilsvarende homopolymer fejlede dog, på grund af den stærkt reducerede reaktivitet i Diels-Alder cycloadditionen af maleinsyreanhydrid, i trin to.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 okt. 2015
Antal sider56
ID: 219674584