Syntese af anticancer prodrugs for forbedret kompleksdannelse med cyclodextrin

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Maria Fritz Berentzen
4. semester, Kemi, Kandidat (cand.scient.) (Kandidatuddannelse)
Kræft anslås at være ansvarlig for 13 % af alle dødsfald på verdensplan i 2012. Den primære behandling for kræft er fortsat kemoterapi, men behandlingen er langt fra perfekt. Kemoterapi kæmper blandt andet med problemer som lav specificitet og systemisk toksicitet. En måde at forbedre kemoterapi er ved hjælp af såkaldte nanocarriers, så som cyclodextriner. Dette studie beskæftiger sig med syntesen af prodrugs fra kendte anti-kræft medicin for at øge deres kompleksdannelse med cyclodextriner. Fokus har været på syntesen af Doxorubicin og Gemcitabin prodrugs for at minimere bivirkningerne og forbedre deres affinitet.

Det blev vurderet hvilke linker, der ville virke bedst for hvert molekyle. I alt blev fire prodrugs (to af hver) syntetiseret. Hver af de endelige produkter blev isoleret i ~10-20 mg. Kompleksdannelsen af de syntetiseret prodrugs blev analyseret via ITC. Fem forskellige β-cyclodextrin derivater blev udvalgt og de opnåede KA værdierne blev sammenlignet.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato9 jun. 2017
Antal sider215
ID: 259460957