Supporting Improved Adherence In The Treatment Of Asthma

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Sofie Bjørn
4. semester , Sundhedsteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Forskning i adherence peger på en mangel på standardiserede mål og definitioner. I dette projekt tages
udgangspunkt i behandling med inhalationssteroider
hos astmapatienter, kendt for dårlig adherence. God behandling kendetegnes bl.a. ved god lægemiddeldeponering i lungerne, som optimeres ved korrekt inhalationsteknik. Formålet med studiet er at undersøge, om et
system kan udvikles til at understøtte patienternes adherence, hvilket derfor også inkluderer informationer om
inhalationsteknik. Med udgangspunkt i studier om systemudvikling i sundhedssektoren indsamles domæneviden til brug i udviklingen af et IT-artefakt i form af
en testbar prototype. Der tages en objektorienteret tilgang med anvendelse af kendte udviklingsteknikker i
form af rich pictures og Unified Modeling Language.
I evalueringen af systemet undersøges patientperspektivet af apotekspersonale. Der beregnes en gennemsnitlig System Usability Scale score på 89.58, og 5 ud
af 10 mål findes delvist opfyldt ifølge den heuristiske
evaluering. Dette indikerer, at apotekspersonalet finder
systemet brugbart, hvilket understøttes af kvalitative
udtalelser fra deltagerne. En diskussion af resultaternes
generaliserbarhed understreger, at afgrænsninger lavet i
udvikling og evaluering, nedsætter generaliserbarheden,
hvilket antyder behovet for yderligere forskning.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2023
Ekstern samarbejdspartnerAalborghus Apotek
Apoteker Hanne Enevoldsen 361he@apoteket.dk
Informantgruppe
ID: 532445818