• Mathias Risgaard Jensen
  • Christine Lund Broe
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Introduktion: Effekten af sundhedsrådgivende forebyggelsestiltag mod social ulighed i sundhed er begrænset. Et forebyggelsestiltag, der adskiller sig fra den traditionelle sundhedsrådgivning i sundhedscentre ved at være målrettet virksomheder frem for individer, udbydes af Sundhedscenter Aalborg. Sundhedscenter Aalborgs indsats foregår i et samspil mellem aktører med forskellige interesser, hvilket kan begrænse arbejdspladsens potentiale som sundhedsarena. Dette rejste et spørgsmål om, hvordan sundhedstiltag kunne indføres i en arbejdsrelateret kontekst i et samspil mellem aktørerne, således at indsatsen påvirkede medarbejdere og disses sundhedsadfærd, hvorved Sundhedscenter Aalborgs funktionsudfoldelse om at bedrive sundhed kunne styrkes.

Formål: Formålet med specialet var at undersøge, hvordan påvirkningen af medarbejdere i Sundhedscenter Aalborgs indsats med sundhedsrådgivning til virksomheder kunne forandres, således at Sundhedscenter Aalborgs funktionsudfoldelse blev styrket.

Metode: Undersøgelsen blev designet som et kvalitativt enkeltcasestudie med en virksomhed, der havde modtaget sundhedsrådgivning som led i Sundhedscenter Aalborgs indsats. Der blev foretaget semistrukturerede interviews med tre medarbejdere og en beslutningstager fra den pågældende virksomhed. Resultaterne heraf blev analyseret i et didaktisk og organisationsteoretisk perspektiv og den eksterne validitet heraf blev diskuteret med udgangspunkt i resultater fra en systematisk litteratursøgning.

Resultater: Gennem undersøgelsesresultaterne opnåedes en didaktisk og organisatorisk forståelse af, hvordan Sundhedscenter Aalborgs indsats påvirkede medarbejderne på virksomheden. Indsatsens didaktiske og organisatoriske forhold medførte en række drivkræfter og barrierer for påvirkningen af virksomhedens medarbejdere og disses sundhedsadfærd og deraf Sundhedscenter Aalborgs funktionsudfoldelse. På baggrund af disse drivkræfter og barrierer blev der opstillet forandringsforslag med henblik på at styrke Sundhedscenter Aalborgs funktionsudfoldelse og påvirkning af medarbejdere og disses sundhedsadfærd.

Konklusion: For at påvirke medarbejdere og disses sundhedsadfærd og styrke Sundhedscenter Aalborgs funktionsudfoldelse kunne indsatsen forandres ved at implementere en tovholderfunktion, bruge arbejdstiden og arbejdspladsen som ramme, vægte fællesskab højt og udforme individuelle og fælles målsætninger for medarbejderne. Fremtidig forskning på området i kvalitativ og kvantitativ form er nødvendig.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2015
Antal sider110
ID: 213382647