• Maria Pedersen
4. semester, Master i Sexologi (Efter- og videreuddannelse) (Masteruddannelse)
Titel: Sundhedsprofessionelles holdning til at arbejde med seksuel sundhed, en kvantitativ undersøgelse blandt sundhedsprofessionelle i ældreområdet i primærsektor Formål: at undersøge, i hvilket omfang der blandt sosu-personalet i ældreområdet, findes barrierer for at inddrage det seksuelle aspekt i den sundhedsfremmende indsats over for de ældre borgere. Metode: Spørgeskemaet til uddannet plejepersonale, på baggrund af oprindeligt udviklet spørgeskema: ”Students attitudes Towards addressing Sexual health” (areskoug-Josefsson, 2017) Resultater: 677 har fået link til besvarelse heraf har 217 besvaret en responsrate på 31,05 pct. N = 217. - 25 procent af plejepersonalet føler sig ikke tilpas med samtale vedrørende seksuel sundhed, herunder diskussion af seksuelle emner og seksualitet. - 63 pct. angiver at de ikke mener tid er en afgørende faktor for at tale om seksualitet – hvilket adskiller sig fra andre undersøgelser hvor tid angives som en vigtig faktor. - Mænd føler sig gennemsnitlig mere tilpas end kvinder men ikke signifikant. - For over 1/3 af de adspurgte har udgør kulturel baggrund en barriere for tilpasheden i samtalen om seksualitet. - 72 procent af de adspurgte mener de har brug for grundlæggende kundskaber om seksuel sundhed. - 34 procent tror at deres kolleger er bange for at tale om seksualitet og 23 procent tror at kolleger har direkte modvilje mod at tale om seksualitet.

Konklusion: Undersøgelsen viser at personalet finder det vigtigt at tale om seksuel sundhed med den ældre borger. Der ses en forskel på tilpashed kønnene i mellem i forhold til at italesætte seksualitet. Desuden ses det at personalet oplever at manglende kompetencer er af afgørende betydning for ikke at italesætte seksualitet. Ligeledes konkluderer undersøgelsen at de adspurgte tror deres kolleger er bange for at italesætte seksualitet og at nogle er ligefrem modvillige.

SprogDansk
Udgivelsesdato6 maj 2019
Antal sider56
ID: 302945326