• Rikke Kristensen
  • Morten Schøler Kristensen
4. semester , Sundhedsteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Sundhedsfagligt indhold (SFI) skal sikre, at EPJ understøtter kliniske
processer og dokumentationen af disse, hvor kliniske retningslinjer
er evidensbaserede anbefalinger for de kliniske processer.
Det er kendt, at der er forskel på den behandling, der er evidens
for og den som patienten modtager i praksis. Dette betyder,
at sundhedsvæsenet risikere at yde behandling, der ikke er af højeste
kvalitet, hvorved patienten risikere at modtage inadækvat og
ukorrekt behandling.Derfor fokuserer dette projekt på, hvorledes
arbejdet med SFI i EPJ og IT-systemer kan facilitere anvendelsen af
kliniske retningslinjer.
Først analyseres potentialerne i at indarbejde kliniske retningslinjer
i SFI ved at besvare hvorfor kliniske retningslinjer ikke anvendes
i praksis samt hvilkemuligheder der er for at indarbejde disse i
SFI med henblik på at sikre anvendelsen af retningslinjerne i praksis.
Derefter modelleres IT-baserede SFI dokumentationsskabeloner
med henblik på at facilitere implementeringen af kliniske retningslinjer
i praksis. Vidensindsamlingen til analyse er konstitueret
af litteraturreviews og et interview.Modelleringen af dokumentationsskabelonerne
er foretaget gennem en systematisk gennemgang
af kliniske retningslinjer og pakkeforløbet for prostatacancer.
Ekstensive barrierer begrænser anvendelsen af kliniske retningslinjer
i praksis og spænder fra udviklingen af retningslinjer til klinikernes
individuelle holdninger og adfærd. Derfor er de dokumentationsskabeloner,
der er modelleret i dette projekt, karakteriseret
ved at indføre kliniske retningslinjer i dokumentationsprocessen
og dermed facilitere anvendelsen af kliniske retningslinjer i klinisk
praksis.
SFI dokumentationsskabeloner baseret på kliniske retningslinjer
har potentialet til at facilitere anvendelsen af kliniske retningslinjer
ved at indføre disse i klinisk praksis, og gøre det muligt at
følge op på om det der dokumenteres er i overensstemmelse med
retningslinjerne. Dokumentationsskabelonerne der er modelleret
i dette projekt konceptualiserer dette, men en egentlig udvikling
skal foretages i samarbejde med de klinikere der skal anvende dokumentationsskabelonerne.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2010
Antal sider163
Udgivende institutionInstitut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Aalborg Universitet
ID: 32424929