• Mille Frederikke Persson
  • Sigrid Julie Højrup Pedersen
4. semester, Socialt Arbejde, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Formålet med dette speciale, er at undersøge og få en forståelse af sundhedspersonalets oplevelser af at arbejde i organisationer, som gennemgår strukturelle forandringer og hvordan de håndterer disse forandringer. For at belyse de strukturelle forandringer, beskrives den neoliberalistiske- og New public management diskurs, for at se hvad der er med til at skabe strukturelle forandringer.
Derudover belyser dette speciale også den påvirkning de strukturelle forandringer kan have for patienterne.
Specialet er udformet ved brugen af kvalitative interviews. Disse tre kvalitative interviews er dem der ligger til grund for undersøgelsen.
Undersøgelsens fund viser, at sundhedspersonalet kan udvikle strategier til at kunne håndtere det arbejdspres de udsættes for, gennem strukturelle forandringer. Undersøgelsen viser at disse strategier som sundhedspersonalets kan udvikle, kan have konsekvenser for patienterne. Undersøgelsens fund kan illustrere at der kan opstå ulighed mellem patienterne.
SprogDansk
Udgivelsesdato16 sep. 2019
Antal sider92
ID: 311005137