• Jørgen Overgård
  • Kaspar Madsen
  • Dorthe Fuglsang
Dette projekt beskæftiger sig med forholdet imellem teori og praksis i to IT implementerings-projekter i sundhedsvæsenet. 2 kirurgiske afdelinger implementerede i efteråret 2006 det samme operationsadministrationsprogram (Orbit), men med 2 forskellige implementeringsstrategier. Begge implementeringer betegnedes som succesfulde. Det er dog tydeligt, at der ikke har været arbejdet med nøgleelementer som forandringsparathedsundersøgelser og – strategier, brugerinvolvering og arbejdsgangsanalyser, og der er et vist paradoks i, at implementeringerne er lykkedes, alligevel. Vi har gennemført et casestudie for at undersøge, hvorvidt de 2 implementeringer har fulgt de anbefalinger der angives i udvalgt projektledelsesteori og IT implementeringsteori. Vores tolkning er, at disse implementeringer går godt, fordi afdelingerne har været forandringsparate og positive overfor ny teknologi. Der har været ildsjæle, kompetente implementeringsgrupper og ledelsesopbakning, ligesom programmet kan tilpasses eksisterende arbejdsgange. Sidst men ikke mindst er Orbit brugervenligt, kvalitetsforbedrende og tidsbesparende. Vi mener, at implementeringerne er lykkedes fordi, man har sikret lokalt ejerskab og fordi afdelingerne og de lokale implementeringsgrupper har formået at løfte opgaven og sætte deres egne mål og rammer. At der så løbende har været benyttet nøgleelementer fra projektledelses- og implementeringsteorier undervejs, er måske tilfældighedernes spil og fortæller, at uanset hvilke teorier man tænker sig at benytte, er det for os at se væsentligt at de fleste af ovenstående elementer er til stede.
SprogDansk
Udgivelsesdato2007
Antal sider164
Udgivende institutionÅlborg Universitet
ID: 9758468