• Henrik Hessellund Olsen
  • Patrick Oscar Pater
4. semester, Master i Bygningsfysik (Masteruddannelse)
Boliggårdens afdeling 10 Hamlets Vænge består af boligblokke med et til fire lejemål. Der er foretaget en helhedsplan på ca. DKK 250 millioner, som alle Hamlets Vænges lejemål er med til at betale. Helhedsplanen er en differentieret renovering, for de 4 områder, bestående af område A som renoveres 50 %, område B som ikke renoveres, område C som renoveres 100 % samt område D som renoveres 50 %. Rapporten tager udgangspunkt i to blokke som er geografisk forskellige. Disse blokke forventes at have reference til resten af boligblokkene.

Rapporten afdækker bygningernes energibehov før og efter renoveringen. Der analyseres på sommerkomfort i form af overtemperaturer. Til disse beregninger anvendes beregningsprogrammet Be18. Energibehovet for naturlig ventilation samt mekanisk balanceret ventilation er beregnet i Be18.

Rapporten omhandler styringsstrategier for den tekniske infrastruktur. Varmeforsyningen skildres som henholdsvis fjernvarme fra forsyningen, eller blokvarme fra egen kedeldrift. Til blokvarme for egen kedeldrift er der foretaget beregninger af det dimensionerede varmetab i forskellige udgaver. Der er i rapporten beskrevet forhold som centrale og decentrale styringer.

Rapporten beskriver forskelligheder i varmeforbrug og varmeregnskaber. Der er i rapporten beskrevet en ny metode til afregning af varmeregnskab, i form af dynamisk varmeregnskab.

Der er med simuleringsprogrammet BSim foretaget simuleringer af termisk indeklima. Simuleringerne indeholder forskellige scenarier for at analysere det termiske indeklima.

Rapporten afsluttes med et perspektiveringsafsnit, hvor der ses på paralleller mellem Hamlets Vænges renovering og Boliggårdens andre afdelinger. På baggrund af de berørte emner i rapporten er der foretaget anbefalinger for både Hamlets Vænge og Boliggården generelt.
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2019
Antal sider143
ID: 304576562