Styring af Ikast Afløbssystem

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Rasmus Nielsen
  • Stafan Priyankan Sri Vijayasekaran
  • Troels Hosbjerg
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
I Ikast Afløbssystem er der observeret overløbsproblemer fra de fælleskloakerede oplande til
de nærliggende recipienter. Dette er en klassisk problemstilling, der kan løses ved enten at udskifte dele af afløbssystemet eller blot en større udnyttelse af det nuværende afløbssystems kapacitet ved f.eks. styring. Det er valgt at undersøge potentialet for styring af afløbssystemet. I dette projekt er to overordnede metoder til styring af Ikast Afløbssystem undersøgt, hvor det er valgt at styre Ikast Afløbssystem med en regelog algoritmebaseret metodisk tilgang. Samtidigt er det et ønske fra Ikast-Brande Spildevand A/S at eliminere overløbsvolumen til recipienten Storå.
Der udarbejdes lokale og globale regelbaserede styringsstrategier, hvor potentialet af disse opvejes imod hinanden. Ydermere undersøges, hvorvidt det er nødvendigt at etablere et rørbassin i den nordlige del af Ikast for at eliminere overløbet til Storå. Det er ligeledes forsøgt med en algoritmebaseret tilgang, hvor både en Offline- og Online-model opstilles. Det forsøges at opstille en algoritme til at finde de ideelle pumpekonfigurationer til at reducere overløbsvolumen under forskellige forudsætninger.
Det kan konkluderes, at der er potentiale for at styre på Ikast Afløbssystem ved begge metoder. Den regelbaserede metode viser sig at have den største effekt på reduktionen af det totale overløbsvolumen set over året 2005 for 19 regnhændelser, og ligeledes elimineres overløbet til Storå
SprogDansk
Udgivelsesdato9 jun. 2016
Ekstern samarbejdspartnerKrüger A/S
Troels Sander Poulsen tsp@kruger.dk
Anden
Ikast-Brande Spildevand A/S
Kenn Henrik Lange kl@ibspild.dk
Anden
ID: 234980377