• Trine Øhlenschlæger
  • Mathias Mondrup Pedersen
4. semester, Idræt, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Der er udarbejdet et studieforslag, hvis formål er at undersøge, hvorvidt motoriske enheder (ansvarlig for muskelaktivering) kan optimeres hos raske voksne efter en intervention med iskæmisk prækonditionering (IPC). IPC er en intervention karakteriseret ved korte perioder med iskæmi og efterfølgende fri blodgennemstrømning. Tidligere undersøgelser har vist, at anvendelse af IPC kan have en forbedrende effekt på nervesystemet og dermed bevirke en forbedret muskelaktivering, men de bagvedliggende mekanismer er endnu ikke fuldt afdækket. Eftersom IPC som behandling er ikke-invasiv, billigt og let anvendelig, er der derfor et stort potentiale i anvendelsen af IPC, hvis der kan opnås en dybere forståelse af de underliggende mekanismer.
I tillæg til at undersøge hvorvidt motoriske enheder kan optimeres hos raske voksne efter en intervention med IPC, vil studieforslaget desuden kunne belyse, om der er forskel mellem IPC placeret lokalt på den ekstremitet, der udfører muskelkontraktionen (LIPC), og på IPC placeret på en anden ekstremitet end den der udfører muskelkontraktionen (RIPC), hvilket vil kunne forbedre anvendelsen af IPC.
Dette foreslås undersøgt med high density surface electromyography (hd-EMG), som er en ny teknologi indenfor muskelfysiologi, der muliggør undersøgelsen af IPC’s effekt på de motoriske enheder før og efter en intervention, hvilket vil kunne danne grobund for fremtidige undersøgelser.
Studieforslaget indebærer rekrutteringen af 16 raske voksne, der vil gennemgå tre interventioner; LIPC, RIPC og kontrol i en tilfældig rækkefølge. Hver forsøgsgang indebærer måling af maksimale frivillige kontraktioner (MVC), hvorefter en submaksimal isometrisk rampekontraktion op til 40% af MVC udføres med skinnebensmusklen og måles med hd-EMG både før og efter hver intervention. På baggrund af tidligere undersøgelser og den eksisterende viden på området, forventes det, at såvel LIPC som RIPC vil forbedre aktiveringen af de motoriske enheder signifikant sammenlignet med kontrol-interventionen. For kontrol-interventionen forventes det, at resultaterne før og efter interventionen vil være de samme. Derudover forventes LIPC at have en større positiv effekt på aktiveringen af de motoriske enheder sammenlignet med RIPC.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 jun. 2020
Antal sider58
ID: 333385979