• Sanne Andersen
  • Katrine Dehn
Introduktion: Alle lægers mål er at sikre patientsikkerheden og mindske utilsigtede hændelser. IT systemer kan hjælpe læger med at få overblik over en patients samlede medicinering. FMK, en national database indeholdende medicinsk information, var udviklet for at afhjælpe kommunikationen mellem læger fra forskellige sektorer. Implementeringen af FMK har været problematisk og læger bruger ikke systemet konsekvent.
Metode: Status af implementeringen af FMK blev undersøgt ved brug af afstemningsprocenter lokalt, regionalt og nationalt. For at undersøge lægernes holdning til FMK blev der afholdt interviews med læger på Vendsyssel Sygehus i Hjørring. FMK skulle mindske utilsigtede hændelser og medicineringsfejl, og disse blev undersøgt.
Resultater: Afstemningsprocenter afslørede at målet på 100 % ikke er nået. Lægerne er enige om at FMK er en god ide men på nuværende tidspunkt stoler de ikke på at informationen i FMK er korrekt. Mange læger er usikre på definitionerne på opgaverne som de udfører i FMK. Læger fandt implementeringsprocessen til at være pludselig og med utilstrækkelig information før FMK blev implementeret. Resultaterne fra utilsigtede hændelser og medicineringsfejl indikerer at FMK ikke har haft den ønskede effekt endnu.
Konklusion: Resultater for status af implementeringen afslører at målet for implementeringen ikke er nået endnu. Lægerne udtalte at FMK vil være en hjælp men at de på nuværende tidspunkt ikke stoler på informationen i FMK fordi ikke alle bruger det som de skulle. Da antallet af utilsigtede hændelser og medicineringsfejl ikke er faldet, kan det konkluderes at FMK ikke har haft den forventede positive effekt på patientsikkerheden endnu
SprogEngelsk
Udgivelsesdato29 maj 2015
Antal sider54
Ekstern samarbejdspartnerSygehus Vendsyssel
Risk Manager Vivi Pedersen vip@rn.dk
Anden
ID: 213196870