• Anne-Mette Lindgaard
  • Pia Andersen
4. semester , Sundhedsteknologi (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Underernæring er et område, hvor der er evidens for at en målrettet ernæringsindsats bidrager til et mere effektivt behandlingsforløb. Området er understøttet af kliniske standarder, som i fremtiden skal akkrediteres gennem journalaudits. Sygeplejedokumentationen er karakteriseret ved en lav struktureringsgrad, hvilket vanskeliggør gennemførelsen af journalaudits. IT udgør fremtidens dokumentationsværktøj, hvilket åbner for muligheder for at strukturere og standardisere dokumentationen for lettere at kunne genfinde og genbruge data. Til at opnå standardiserede data er det besluttet at anvende SNOMED CT. I dette projekt undersøges det, hvorledes dokumentationen indenfor ernæring kan struktureres og standardiseres, således at klinisk praksis understøttes bedst muligt. Dokumentationspraksis indenfor ernæring undersøges vha. journalanalyser og interviews. De strukturerede kliniske udtryk mappes dernæst til SNOMED CT, og implementeres i et IT-system, hvor det ønskes afprøvet, hvorvidt struktureringen understøtter dokumentationen i klinisk praksis. Der er valgt en struktureringsgrad, hvor data omhandlende faktuelle og eksakte informationer beskrives i en højt struktureret form, mens data afspejlende den enkelte patient gennem empati og kommunikation beskrives i en lav struktureringsgrad. Mapningen af de strukturerede udtryk til SNOMED CT gøres primært vha. postkoordineringer. Gennem afprøvningen af strukturering vha. det udviklede IT-system kan det konkluderes, at denne er anvendelig, men at det vil kræve vaneændringer at indføre i klinisk praksis. Samtidig kan det konkluderes, at mapningen af de kliniske udtryk kræver stor klinisk forståelse, og der en behov for at gøre udtrykkene mere entydige, således at disse er velegnet til at mappe. Dette har indflydelse på andelen af kliniske udtryk mappet til SNOMED CT.
SprogDansk
Udgivelsesdato2009
Antal sider203
Udgivende institutionAalborg Universitet
EmneordSNOMED CT
ID: 17646246