• Frederik Hald
4. semester, Bygge- og anlægskonstruktion, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette Master projekt omhandler topologi optimering med to kommercielle programmer (Absqus CAE and Altair Optistruct) hvor SIMP optimering er benyttet. Først vil den grundlæggende teori inden for området topologi optimering blive gennemgået og en gennemgang af den historiske baggrund vil blive præsenteret.
Topologi optimering vil blive udført med tre cases med stigende kompleksitet. De to kommercielle programmer vil blive benyttet og der vil blive kommenteret på forskellige ydelses parameter som: endelig topologi, compliance og tid brugt. Dette vil lede til en overblik over programmernes funktionalitet.
Topologi optimering vil blive udført på to civil ingeniør konstruktioner. Først et “transition piece” for en hav vindmølle. To størrelser af “transition pieces” udført i CRC beton vil blive optimeret med SIMP optimering. En rotations begrænsning vil blive benyttet for at sikre at laster kan blive optaget I flere retninger. Den anden konstruktion der bliver optimeret er en fodgænger bro over en motorvej. Broen vil blive undersøgt gennem fire topologi optimeringer. En egenfrekvens begrænsning er benyttet I en SIMP optimering.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato8 jun. 2012
Antal sider105
ID: 63661529