Strategisk Energiplanlægning - Et koncept under fortsat udvikling

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Martin Therkildsen
  • Louise Krog Jensen
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Fra flere sider betragtes kommunal strategisk energiplanlægning som vigtigt i omstillingen af energisystemet. Men hvordan sikres det, at kommunernes strategiske energiplanlægning arbejder frem mod de nationale målsætninger og at planlægningen koordineres? Dette er motivationen for specialets problemformulering:
Hvilke barrierer skal overkommes for implementeringen af kommunal strategisk energi-planlægning samt hvordan skabes der et solidt organisatorisk grundlag herfor, som sikre, at de nationale målsætninger opfyldes gennem en koordineret indsats?
Problemstillingen er undersøgt gennem et case-studie af MIDT-Energistrategi. Analyserne bygger på et litteraturstudie af de kommunale energiplaner for kommunernes i Region Midtjylland samt gennem en interviewundersøgelse af otte kommuner, Region Midtjylland og Energinet.dk.
Gennem analyserne identificeres en række barrierer for strategisk energiplanlægning. Specialet munder ud i en række anbefalinger til det videre arbejde med strategisk energiplanlægning. De væsentligste anbefalinger er:
- Strategisk energiplanlægning skal gøres til en obligatorisk opgave for kommunerne.
- Der skal skabes et organisatorisk setup omkring strategisk energiplanlægning med et styrende, et koordinerende og et operationelt niveau, hvor det koordinerende niveau har en central rolle i at koordinere de nationale målsætninger og retningslinjer med den kommunale planlægning samt facilitere tværkommunale samarbejder.
SpecialiseringsretningEnergiplanlægning
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jun. 2014
Antal sider114
ID: 198445014