• Selma Cerimagic
  • Emil Pedersen
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Miljøgodkendelser til virksomheder i Europa er reguleret af direktivet for industrielle emissioner, som anvender konceptet Bedst Tilgængelig Teknik (BAT) til at opstille krav for det udstyr der bruges i industrien. Danish Crown er en af de virksomheder som skal leve op til de krav der stilles i direktivet for industrielle emissioner. Implementeringen af BAT i Danish Crown er problematisk da de er afhængige af, at deres teknologi leverandører kan dokumentere at det udstyr de levere til Danish Crown, lever op til de relevante BAT krav. Denne dokumentation er teknologi leverandørene ikke i stand til at give Danish Crown, da deres viden om BAT er minimal eller ikke eksisterende.

De aktører der er involveret i udviklingen og implementeringen af BAT reguleringen er interviewet. Interviewene bruges til at analysere aktørernes karakteristika og baseret på det, diskutere hvordan de forskellige aktører påvirker processen. De karakteristika der bruges til at lave analysen, er baseret på contextual interaction theory, som bruger de tre karakteristika motivation, kognition og ressourcer samt den strukturelle kontekst omkring processen, til at analysere hvordan aktørerne påvirker processen. Teorien bliver også brugt til at diskutere hvilke muligheder aktørene har for at påvirke udfaldet af processen. Den strukturelle kontekst analyseres ud fra en netværks teori som fokusere på relationen mellem aktørerne i processen. Strategic Adaptive Management strategies og Effectual Reasoning bruges til at diskutere hvordan processen omkring udviklingen og implementeringen af BAT kan ændres, så implementeringen af BAT kravene kan forbedres. Nye forslag til BAT konklusioner som kunne føre til social, økonomisk og miljømæssig værdiskabelse diskuteres ud fra produkt-service system begrebet, for at gøre det klart hvilke muligheder et forbedret samarbejde mellem aktørene i Danish Crowns værdikæde kunne medføre.

I udviklingen af BAT konklusioner skaber aktørenes motivation, kognition og ressourcer en situation hvor de aktører der vil inkludere aspekter som cirkulær økonomi i BAT konklusionerne, ikke har ressourcerne til at gøre det. I udviklingen af nye BAT konklusioner fokusere Danish Crown på, at der ikke skal komme nogle fra udenfor industrien og lave krav som de ikke vil være i stand til at overholde. Miljøstyrelsen fokusere samtidigt på at udvikle kravene på en måde så de gavner danske virksomheder. I implementeringen af BAT vil Danish Crown gerne være mere ambitiøse end de krav der er sat i BAT reguleringen, da de er motiverede af at reducere deres produktionsomkostninger. Deres teknologileverandører har begrænset eller ingen viden om BAT og motiveres kun af de faktorer som kan give dem en konkurrencefordel. I diskussionen foreslås det, at Danish Crown laver en vurdering af totalomkostningerne ved at købe en teknologi, hver gang de køber nyt udstyr. Det kunne give dem et bedre grundlag til at samarbejde med deres leverandører om at begrænse de løbende udgifter, heriblandt deres miljøomkostninger. De foreslåede BAT konklusioner som foksuere på værdikæde perspektivet kunne skabe økonomisk, social og miljømæssig værdi, hvis interaktionen mellem de forskellige aktører i værdikæden forbedres.
SpecialiseringsretningMiljøledelse og bæredygtighed
SprogEngelsk
Udgivelsesdato7 jun. 2019
Antal sider100
Ekstern samarbejdspartnerDanish Crown, Randers
Sustainability Director Charlotte Thy CHTC@danishcrown.dk
Aftager
ID: 305265758