• Daniel Skov Nielsen
7. semester, Byggeri og anlæg, Diplomingeniør (Diplomuddannelse)
Dette afgangsprojekt tager udgangspunkt i den politiske interesse for hastighedsforøgelse på det
danske motortrafikvejsnet. I projekt vil en udvalgt motortrafikvejsstrækning blive analyseret, der
vurderes på kapaciteten, fremkommeligheden og overhalingsmuligheder og dertil vurderes
trafiksikkerheden på strækningen. Dette sker med nærmere analyse af uheldstyper, skadesgrad,
uheldssituation, føre, sigtbarhed, vejrforhold osv. Dernæst udarbejdes løsningsforslag som gør det
muligt at øge hastighedsgrænsen til 100 km/t med vægtning på trafiksikkerhed, kapacitet og
fremkommelighed. Den planlagte Ribe omfartsvej tænkes også ind i projektet for at skabe en
ensartethed og kontinuitet i motortrafikvejsnettet i Vestjylland.
SpecialiseringsretningVej- og trafikteknik
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jun. 2016
Antal sider81
ID: 234915930